Monthly Archives

Sep 2020

wegsmeltliefde

hy was haar-eie-om-lief-te-hêvas-aan haar-naby-gehou-vasgeklouof armverte ver laat gaanmaar nooit te ver nie,want van almal in die hele wêreldmoes hy net hare weesasseblief-tog-niemand-anders-s’n-nie-net-hare. saans in die maanligterwyl sy haar verstaar het…

Read More
error: Content is protected !!